Llardons Masoliver

Envas: Caixa 7.0 kg.
Temperatura: Refrigeració (0º a 5ºC)
Marca: MASOLIVER

Descripcio

Llardons trinxats de porc.