Cobertura Especial P-300 G.V.(27.5%)

Envas: Caixa 10.0 kg.
Temperatura: Conservació (13º a 16ºC)
Marca: CHOCOVIC

Descripcio

Cobertura especial de sucedani de xocolata en gotes. P-300.

Color: Fosc.
Cacau pols: 27%.
Matèria grassa: 41-43%.
Tipus de cobertura
: cobertura negra.

Fabricació de bolleria diaria i banyat de productes industrials.